دانلود کتاب تاریخ کرمان: سالاریه اثر احمد علی خان وزیری

 مطالعه تاریخ کرمان و حوادث آن برای هر ایرانی عموما و برای من و هر کرمانی دیگر خصوصا عبرت انگیز و حیرت آور است اما بررسی نتایج این حوادث و وقایع و پی بردن به معالیل آن علل عجیب تر و دهشتناکتر است.
اگر به وضع اجتماعی و اخلاقی و روحی مردم کرمان بیندیشیم و مختصات اقتصادی و مقدورات مالی این مردم را در نظر بگیریم نیک در می یابیم که منشاء و منبع اصلی هر پدیده اجتماعی در این سرزمین به حوادث و پیش امدهای تاریخی و گذشته مربوط و متصل میشود.

 مردم کرمان به صبر و حوصله.بردباری و قناعت.پشتکار و پرکاری و کم توقعی.کم آزاری و صحت و امانت و.. معروفند و کمتر دیده شده که جائی تعددی کنند و پای از حد خود فراتر نهند اغلب پیش بین اینده هستند کمتر توقع پیشرفتهای سریع و تغییرات ناگهانی عظیم در وضع خود و خانواده خود دارند مهماندار و مهمان نوازند و در عین حال فقیر و کم درامد. از همه بالاتر صبور و حلیم و در برابر وقایع آسان گیر و زود گذر و تا حدودی بی نیاز و بی اعتناء به هیئات کابینه فلک که حتی گاهی به قیدی و بیحالی تجلی میکند و موجب تسلط و تحجر دیگران میشود.

 

برای خرید کتاب تاریخ کرمان: سالاریه اثر احمد علی خان وزیری نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 همه این خصوصیات اجتماعی و روحی بعقیده من معلول وقایع و حوادث سهمگین سالیان متمادی است که بر این سرزمین رفته است.
کمی بیشتر در این بارع گفتگو کنیم مردمی سالها قبل از تاریخ معابد عظیم برای پرستش ناهید.فرشته حافظ آب و دریاها براوردند .قلعه دختر را بهمین منظور ساختند و هر صبحگاه روی نیاز به آستان معبد ناهید سپردند و درخواست باران و آب کردند تا آسمان بخیل را رحم آید و زرع و نخیل را شاداب سازد.
نذر و نیاز فراوان به پیشگاه آناهیتای مقدس تقدیم داشتند و در چهلم آش شیر و نذورات دیگر دادند تا رودخانه ها جاری شود و سبزه بردمد و آدم و عالم و سیراب و خرسند شود.

 

 

دانلود کتاب تاریخ کرمان: سالاریه