کتاب اسرار خانه سدان  شامل طالبی بسیار خواندنی از اسماعیل رائین شامل اسناد و مدارک  تکان دهنده  درباره نفت  و حقیقت تلخ درباره کشف منتشر نمودن اسناد افشا نمودن اسناد در مجلس-اداره کل تبلیغات ایران وسیله ای برای تصفیه حساب-دادستان کل-انعکاس در مطبوعات . برای خرید کتاب اسرار خانه سدان اینجا کلیک نمایید

کتاب اسرار خانه سدان

دانلود کتاب اسرار خانه سدان