دانلود کتاب تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران: از مرگ تیمور تا مرگ شاه عباس اثر ابوالقاسم طاهری

 

 پیشرفت تمدن بشری و تکامل روزافزون وسیله های ارتباط توده گیر به ویژه در دومین نیمه سده بیستم میلادی روش تاریخ نویسی و دید علاقه مندان به تاریخ را چنان دگر گون ساخته است که امروزه تحلیل رویدادهای تاریخی قوم یا ملتی دیگر حکایت مشتی رجزخوانی و یا داستان خونریزی.سنگدلی و گشور گشایی صرف نیست.
بهترین معیار این تکامل و شتاب انکه صدو پنجاه سال پس از مرگ تاریخ نویسی ناموری جون ادوارد گیبون دیگر مفهومی که وی از تاریخ به دست می داد درست نیست و اینک وارث ان مکتب مرد مشهور تری چون ارنولد توینبی با روش نوین علمی خویش نشان می دهد که جبر تاریخ گفتنی و فهمیدنی است و حتی مدعی می شود که تاریخ گذشته را باتید به کمک معیارهای حال سنجید و بیان کرد.
تاریخ نویسان معاصر با اطلاق موازینم روانشناسی و جامعه شناسی بر رویدادهای تاریخی دوره های گوناگون به پایمردی روش نوین پژوهشهای علمی نشان داده اند که می توان از خلال تاریخ کلید بسیاری از مشکلها را که به شکل عقده های روانی ملتها دور و تسلسل پیدا کرده است یافت و یا به شناخت پدیده هایی که تا پنجاه سال پیش به طور کلی مبهم بود موفق گردید

برای خرید کتاب تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 امیدوارم از ایم سخنان خواننده دچار توهم بجا نشود و نپندارد که نویسنده بر سبیل روشنفکر نماهای خام یا نیم پخته به سابقه نواوری برسران است که شیوه تاریخ نگاری پیشین ایران یا وقایع نگاران گذشته سرزمین نیاکان خویش را بکلی مردود شمرد. همه می دانند که شیوه وقایع نگاری پیشین و روش تاریخ نویسی صاحب دره نادره و نفه المصدور و شرفنامه و عالم ارای عباسی که تاریخهای بعدی ما نیز کمابیش برداشتی یا سوادی از انهاست در این عصر به کار نونهالان کشور ما نمی اید.
کوششی که چند تنی از جوانان دانشمند ما در عرض چند سال گذشته در این زمینه کرده اند بازتابی از همین نارضایی است.
اما باید همگی خستو شویم که بی وجود همان کتابهای مندرس و وقایع نامه های ملال اور.نگارش و تدوین تاریخ ایران کاری ناممکن یا دست کم بی اندازه دشوار است

 

 

 

دانلود کتاب تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران: از مرگ تیمور تا مرگ شاه عباس