دانلود کتاب ایران از زرتشت تا قیام های ایرانی اثر رضا اصفهانی

 چندین هزار سال از تاسیس کشور کهن سال ایران می گذرد. در این مدت همراه با تغییرات سیاسی.اجتماعی و ...تغییرات و دگرگونی هائی هم در افکار و عقاید مردم رخ داده است.
طبق شواخد تاریخی مردم ایران در آغاز نوعا به اوهیت آسمان و مظاهر طبیعت عقیده داشتند و در مقابل انها به عنوان خدایان اظهار بندگی و کرنش می کردند.
سالیان دراز وارونه خدای بزرگ و آنز و هوما و دیگر خدایان مورد پرستش ساکنان این سرزمین بوده اند که در عین اداره نیکی های جهان همواره با دیوان و خدایان دروغ به ستیز و نبرد می پرداختند و انها را که افریدگاران بدی ها و موجودات زیان اور بودند مغلوب و منکوب می نمودند.
اما در عین حال خدایان مزبور به کمک و تایید ادمیزدگان محتاج بودند و شیره گیاه هوما و برخی از قربانی ها در تقویت این خدایان موثر می افتاد و انان را نیرو می بخشید و باعث می شد که انها بر حریفان بدکار خود غالب ایند و انها را بر سر جای خود بنشانند.
بطور کلی عقیده مردم این سرزمین دو دسته از خدایان در عالم حکومت می کردند:
دسته اول خدایان نیکی ها و موجودات سودمند.
دسته دوم خدایان بدی ها و پدیده های زیان آور.

 

 

برای خرید کتاب ایران از زرتشت تا قیام های ایرانی  نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب ایران از زرتشت تا قیام های ایرانی