پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

ایران از زرتشت تا قیام های ایرانی

موجود
300,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب کم یاب

کتاب ایران از زرتشت تا قیام های ایرانی اثر رضا اصفهانی
توضیحات

کتاب ایران از زرتشت تا قیام های ایرانی اثر رضا اصفهانی

 

 چندین هزار سال از تاسیس کشور کهن سال ایران می گذرد. در این مدت همراه با تغییرات سیاسی.اجتماعی و ...تغییرات و دگرگونی هائی هم در افکار و عقاید مردم رخ داده است.
طبق شواخد تاریخی مردم ایران در آغاز نوعا به اوهیت آسمان و مظاهر طبیعت عقیده داشتند و در مقابل انها به عنوان خدایان اظهار بندگی و کرنش می کردند.
سالیان دراز وارونه خدای بزرگ و آنز و هوما و دیگر خدایان مورد پرستش ساکنان این سرزمین بوده اند که در عین اداره نیکی های جهان همواره با دیوان و خدایان دروغ به ستیز و نبرد می پرداختند و انها را که افریدگاران بدی ها و موجودات زیان اور بودند مغلوب و منکوب می نمودند.
اما در عین حال خدایان مزبور به کمک و تایید ادمیزدگان محتاج بودند و شیره گیاه هوما و برخی از قربانی ها در تقویت این خدایان موثر می افتاد و انان را نیرو می بخشید و باعث می شد که انها بر حریفان بدکار خود غالب ایند و انها را بر سر جای خود بنشانند.
بطور کلی عقیده مردم این سرزمین دو دسته از خدایان در عالم حکومت می کردند:
دسته اول خدایان نیکی ها و موجودات سودمند.
دسته دوم خدایان بدی ها و پدیده های زیان آور.

 

 

خرید کتاب ایران از زرتشت تا قیام های ایرانی اثر رضا اصفهانی چاپ اول انتشارات الهام سال هزار سیصد شصت و شش

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.