دانلود کتاب فهرستی از تاریخ ایران اثر غلامحسین مقتدر

 

 کوکب سعادت کوروش بزرگ سلسله هخامنشیان که در نیمه قرن ششم پیش از میلاد از افق پارس طالع شده بود . در پرتو فروغ درخشان خود امپراتوری پهناوری را بوجود آورد که تا آنزمان چشم روزگار نظیرر انرا ندیده بود.
نکته شایان توجه در این است که شاهنشاهی ایران بدست فرمانروائی پایه گذاری شد که هیچگونه شباهتی بپاشداهان ستمگر و سنگدل و مطلق العنان دنیای انروز نداشت.
چه کوروش برای نخستین بار در تاریخ جهان سنن دیرینه خشونت و خونخواری را که برای ایجاب رعب و هراس و وادار نمودن مردم باطاعت و انقیاد معمول و جزء عادات و رسوم فرمانروایی شده بود یکباره برانداخت و بعالمیان نشان داد که حکمرانی او برای همه جنبه خیرخواهی و حمایت و پشتیلتنی دارد و با رفتار جوانمردانه خویش نسبت به کر زورس پادشاه لیدی و نجات بخشیدن اسرای بابل نوع پروری و بشر دوستی خود را عملا اثبات نمود.

 از طرف دیگر شاهنشاه هخامنشی با اینکه معتقد و پایبند یکتاپرستی بود نسبت بکیش و ایین و خدایان ملل و اقوامی که تابع و محکوم او شده بودند نظر احترام نگریسته و اجازه داد که معابد انان گشوده باشد و کاهنین و روحانیون ایشان با کمال ازادی باجرای فرائض مذهبی خود بپردازند و هریک از این ملل با حفظ اداب و رسوم خویش تحت قانون واحدی با یکدیگر امیزش و همزیستی داشته باشند.
برای نشاندادن تفاوت فاحشی که روش فرمانروایی کوروش بزرگ باطرز حکومت جهانگشایان قبل از او داشت مفاد دو کتیبه تاریخی را که از آسوربانیپال پادشاه آشور در مورد فتح عیلام و از کوروش بزرگ راجع به فتح بابل بیادگار مانده در اینجا نقل می کنیم.

 

برای خرید کتاب فهرستی از تاریخ ایران نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب فهرستی از تاریخ ایران