دانلود کتاب آرمان شهریاری ایران باستان از کسنفن تا فردوسی اثر ولفگانگ کناوت

 در کشاکش های سیاسی و گرفتاریهای جنگی که برای ایرانیان از زمان بدست آوردن برتری نیرو در منطقه آسیای پیشین تا گنجانده شدن آن برتری در میشودک نمونه آرمانی از یک فرمانروایی راستین. این موضوع از نخستین اعلامیه یادمانی داریوش که به دست ما رسیده است تا مهمترین توصیف ادبی فردوسی شاعر حماسه سرای ایرانی در همه جا دیده نیشود.
آثار این تصور و آرمان در کتابهای ایین پادشاهی که بدست ایرانیان مسلمان در سراسر جهان گسترده شده بود و همچنین بوسیله عربها و ترکهایی که از این کتابها الهام گرفته بودند و ملتهای دیگر اسیایی غربی برجای ماند.
سیاست نیرومندی شاهنشاهی ایرانی باستانی شاخه های هخود را تا دورترین مناطق غربی گسترش داده بود.
با این گسترش شاهنشاهی در صحنه وقایع جهان نبرد منطقه ای میان اسیا و اروپا بر سر برتری در سرتاسر این دو قاره آغاز میشود.
بازیکنان این صحنه هر دو از یک خانواده اریایی زبان هستند بی انکه خود از این حقیقت اگاه باشند. و در عین حال که با هم خویشاوندند باهم بیگانه شده اند.
تاریخ برخوردهای فرهنگی و ممنوی از همین جا آغاز میشود.
نتیجه ان نه تنها یئنانی شدن شرق است بلکه ایرانی شدن غرب نیز هست که از طرف پژوهندگان به ان توجه شنده است.
پرشکوه و گیرا خاطره ای بود که یونانیان از ایران باستان داشتند.
چندان پرشکوه و گیرا که مردی از هلسونت تحجسم زئوس را احساس میکرد و در این شاه شاهان توانایی قدرت دشمنی را متمرکز میدید که بوسیله ان صدها سال بر سر بدست اوردن سروری در سرزمین پهناور شرق و غرب از شبه جزیره بالکان تا نیل و از دریای سیاه تا رود سند خشمگین گاه شکست خورده و گاه پیروز جنگیده بود.
تهدید کننده و وحستناک هراس انگیز و در عین حال ستایش برامگیز این پیکره فرمانروایی نا اشنایی بود که در برابر یونانیان قرار گرفته لبود و چنین مینمود که قدرت روز افزونش نظم جهان را اشفته میسازد.
چه در نظر انان اینم قدرت گناه اصلی بیش خواهی را به صورتی بی سابقع میساخت.
یونانیان در این فرمانروایی سترگ سازمانی را میدند که برای ملتهای بیشمار.
با زبان و ایین گونه گون نظم و داد پدید اورده ولی بدلیل نداشتن اگاهی درست از این فرمانروایی و چگونگی بنیاد ان چنین میپنداتشند که در ان ازادی فردی و پایگاه مردمی نادیده گرفته شده است.
از اینجاست که ریشه تاریخی تضاد یونانی و بربری پدید میاید.کلیشه ای که با ان سالیان دراز در دانش اروپایی و دبیرستانها کوشش میشد سراسر تاریخ زندگی را به دو جعبه برچسب زده تقسیم کنند.

 

برای خرید کتاب آرمان شهریاری ایران باستان از کسنفن تا فردوسی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب آرمان شهریاری ایران باستان از کسنفن تا فردوسی