دانلود کتاب رضاشاه و تاریخ واقعی پهلوی اول اثر سیامک صبوری

 

رضاخان میرینج بر ویرانه های شکست انقلاب مشروطه و سرخوردگی اجتماعی ناشی از آن به قدرت رسید. انقلاب ضد استبدادی و ضد استعماری مشروطه، توسط ائتلاف ارتجاعی اشراف قاجار، فئودالها، بخشی از روحانیون و امپریالیسم روسية تزاري سركوب شد و به بن بست کشانده شد. آرزوهای مردم برای ،آزادی حکومت قانون و برابری اجتماعی با خلع سلاح و کشتار رهبران جناح انقلابی مشروطه خواهان امثال ستارخان و بازگشت مجدد فئودال ها و سرمایه داران فرصت طلبی همچون سردار اسعد بختیاری (١٢٣٦- ١٢٩٦) به مجلس و به قدرت، به ناامیدی تبدیل شد.
آتش جنگ جهانی اول (۱۹۱۴ - ۱۹۱۸/ ۱۲۹۳ - ۱۲۹۷) به ایران نیز کشیده شد. دو قدرت امپریالیستی انگلستان و روسیه تزاری کشور را به مناطق تحت نفوذ خود تبدیل کردند. حاصل این وضعیت فروپاشی اقتصادی جامعه، ناامنی وسیع، شیوع انواع بیماریهای واگیردار همچون آنفولانزای اسپانیایی و قحطی گسترده ای بود که به مرگ تعداد زیادی از مردم بنا به روایاتی یک چهارم جمعیت) منجر شد. کندی (۱۳۶۹: ۱۳۰)
جمعی از مشروطه خواهان و مبارزان به صورت خودجوش در کرمانشاه، تبریز، گیلان و خراسان به این وضعیت واکنش نشان داده و دست به مقاومت های سیاسی و نظامی علیه انگلستان و روسیه و مجریان داخلی آنها زدند. معروفترین آنها قیام شیخ محمد خیابانی در تبریز فروردین تا شهریور ۱۲۹۹) و جنبش

 

میرزا کوچک خان در گیلان (۱۲۹۳-۱۳۰۰) بود
امپراتوری تزاری روسیه در سال ۱۹۱۷ طی دو انقلاب فوریه و اکتبر سرنگون شد سقوط امپریالیسم روس و روی کار آمدن یک دولت انقلابی سوسیالیستی در این کشور بر سیاست و جامعه ایران تأثیرات عمیقی گذاشت. دولت تازه تأسیس شوروی، کلیه معاهدات استعماری میان روسیه تزاری و ایران را لغو کرد و پیروزی انقلاب بلشویکی باعث خیزش جنبشهای انقلابی و سوسیالیستی در نقاط مختلف جهان از جمله ایران شد.
میرزا کوچک خان که جنبشش تا پیش از این ماهیتی ضد استعماری رفرمیستی و مشروطه خواهانه داشت با انقلابیون کمونیست و چپگرا که فرقه کمونیست ایران را تأسیس کرده بودند، متحد شد. به این ترتیب جنبش جنگل به یک جنبش انقلابی، ضد امپریالیستی و چپگرا تبدیل شد. اتحاد جنگلی ها و کمونیستهای ایرانی در خرداد ۱۲۹۹ با حمایت و کمکهای مستقیم دولت تازه تأسیس شوروی، جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران را اعلام کردند.
تا پیش از انقلاب اکتبر توازن قوامیان دو قدرت امپریالیستی روس و انگلیس ساختار قدرت سیاسی در ایران را شکل میداد با از بین رفتن روسیه تزاری اين موازنــه بــه طور کامل به نفع بریتانیا تغییر کرد. با این تفاوت که خطر یک انقلاب سوسیالیستی در کل منطقه و از جمله در ایران، بیخ گوش انگلیسی ها قوت گرفته بود لندن تصمیم گرفت با قرداد ۱۹۱۹ (۱۲۹۸) رسما ایران را به مستعمرة خود تبدیل کند. اما این قرارداد با مخالفت شدید اکثریت مردم

 

 

 

برای خرید کتاب رضاشاه و تاریخ واقعی پهلوی اول نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

ایران دولت تازه تأسیس شوروی و حتی قدرتهای امپریالیستی رقیب بریتانیا یعنی فرانسه و ایالات متحده آمریکا روبه رو شد انگلستان ناچار شد راه دیگری پیدا کند.
در سوم اسفند ۱۲۹۹ با طراحی ژنرال انگلیسی ادموند آیرونسایدا (۱۸۶۰- ١٩٥٩)، چهار هزار نیروی مسلح قزاق به فرماندهی سرهنگ گمنام رضاخان
وارد تهران شدند و ضمن انجام یک کودتا سیدضیاءالدین طباطبایی (۱۲۶۸ (١٣٤٨) را به نخست وزیری نشاندند رضاخان پس از کودتا به مقام وزارت جنگ کابینه سیدضیاء رسید در فصل بعد بیشتر به رویداد کودتای اسفند ۱۲۹۹ و چگونگی رابطه رضاخان و انگلستان طی این سالها تا تشکیل سلسلة پهلوی خواهیم پرداخت. فعلا به ذکر این نکته بسنده کنیم که امپریالیسم انگلیس پس از ناکامی قرارداد ۱۹۱۹ به تدریج به این نتیجه رسید که رضاخان و تشکیل یک دولت متمرکز نیمه مستعمراتی، بهترین حافظ منافع آنها در ایران هستند
مهم ترین وظیفه دولت کودتا و شخص رضاخان سرکوب جنبش های ضد
انگلیسی مانند جنبش جنگل، قیام گلنل محمدتقی خان پسیان در خراسان (۱۳۰۰) و کودتای ابوالقاسم لاهوتی در تبریز (۱۳۰۰)، جلوگیری از قدرت گرفتن جنبشهای کمونیستی و انقلابی در سایر نقاط کشور و حفظ ساختار دولت و نظام فئودالی در ایران بود رضاخان با این هدف، دو نیروی نظامی

 

 

رضا پالانی از برآمدن تا وزارت و سلطنت
رضاخان در اسفند ١٢٥٦ در آلاشت سوادکوه و در ایل پالانی به دنیا آمد. در جوانی به فوج قزاق پیوست و به مرور به مراتب بالای نظامی رسید و توانست نظر مساعد آیروناید برای فرماندهی نظامی کودتای ۱۲۹۹ را جلب کند. اوضاع ویژه سیاسی و مبارزه طبقاتی در ایران، بین سالهای ۱۲۹۳ تا ١٣٠٤ و سه عامل ارتش، امپریالیسم انگلستان و مجلس شورای ملی شرایط را برای به قدرت رسیدن و تثبیت موقعیت او فراهم کردند.
عروج این چهره گمنام در سپهر سیاسی آن روزهای ایران و صعود سریعش از نردبان قدرت محصول ترکیبی از تصادفات سیاسی داخلی و بین المللی و نقشه ها و انتخابهایی بود که در دل آن وضعیت پیچیده و ضرورت های ناشی از آن صورت گرفت. اگر امپراتوری تزاری روسیه سقوط نکرده بود، اگر روند جنگ جهانی اول به نحوی دیگری پیش می رفت اگر انقلاب مشروطه به سرنوشت دیگری دچار میشد و حتی اگر مرگ و میر ناشی از قحطی و شیوع بیماری های ویروسی در ایران اتفاق نیافتاده بود شاید رضا پالانی تا پایان عمر به نگهبانی در اصطبل سفارت هلند در تهران مشغول بود.
مبارزه طبقاتی در ایران و جدال قدرت پس از شروع جنگ جهانی اول، در دو سطح جریان داشت:

 

 

دانلود کتاب رضاشاه و تاریخ واقعی پهلوی اول