دانلود کتاب تاریخ هجده ساله آذربایجان اثر احمد کسروی

 

کتاب تاریخ هجده ساله ی آذربایجان که در سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار چاپ شده می باشد.این اثر توسط احمد کسروی نوشته شده است.که انتشارات آن امیر کبیر می باشد.که دارای تعداد نهصد و سی صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. تاریخ هجده ساله آذربایجان اثری از احمد کسروی می باشد که با اعتقاد خود او سرانجام ادامه کتاب تاریخ مشروطه است . در این نوشته رویدادهای ایران در خلال مشروطه و پس از آن مورد تحقیق صورت گرفته است.

کتاب تاریخ هجده ساله آذربایجان اثر احمد کسروی که درواقع دنباله کتاب تاریخ مشروطه بوده است(این را خود احمد کسروی می گوید که جلد  بعدی تاریخ مشروطه و ادامه آن میباشد)  که در تاریخ هجده ساله آذربایجان ایران به تغییرات کشور هنگام ایجاد مشروطیت و پس ازمشروطه را مورد کن کاش قرار میدهد. و براستی کتاب تاریخ هجده ساله آذربایجان ایران را یکی با ارزشمندترینم اسناد مکتوب پیرامون همین موضوع باید شناخت. و کتاب جذاب و خوادنی برای دنبال کنندگان تاریخ مشروطه تا قیام شیخ محمد خیابانی خواندن این کتاب الزامی است.و در کتاب از اتفاقات آدربایجان از شروع مشروطیت را تشریح می نماید.این کتاب در چهار فصا و هشتاد و چهار بخش تشکیل شده است.

و برای خرید کتاب تاریخ هجده ساله ی آذربایجان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب تاریخ هجده ساله ی آذربایجان جلد اول

دانلود کتاب تاریخ هجده ساله ی آذربایجان جلد دوم