کتاب تاریخ هیجده ساله ی آذربایجان که در سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار چاپ شده می باشد.این اثر توسط احمد کسروی نوشته شده است.که انتشارات آن امیر کبیر می باشد.که دارای تعداد نهصد و سی صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. تاریخ هجده ساله آذربایجان اثری از احمد کسروی می باشد که با اعتقاد خود او سرانجام ادامه کتاب تاریخ مشروطه است . در این نوشته رویدادهای ایران در خلال مشروطه و پس از آن مورد تحقیق صورت گرفته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ هیجده ساله ی آذربایجان تماس بگیرید

دانلود کتاب تاریخ هیجده ساله ی آذربایجان