دانلود کتاب تاریخ دول معظم اثر ماکسیم مورن

 

 پس از امضای پیمان متارکه جنگ مورخ یازده نوامبر هزار و نهصد هجده ,کلمانسو نخست وزیر و وزیر جنگ فرانسه با مشگلاتی مواجه شد که اگرچه به اهمیت مشکلات دوران جنگ نبود ولی رفع آنها نیز به آسانی امکان نداشت.

 مشکلات حمل و نقل بر اثر ویرانی پلها و راها و از کار افتادن وساول نقلیه درموردیکه ندارک و ارسال خواروبار بمناطق آزاد شده مشرق فرانسه و تامین احتیاجات سربازان فرانسوی در منطقه رنانی کمال لزوم را داشت.

کمبود نیروی کارگری در مزارع بر اثر دومیلیون الفات و ضایعات انسانی فقدان ذغال سنگ کافی بعلت ویرانی معادن ذغالشمال.مشکلات اقتصادی از قبیل لزوم تبدیل کارخانه ها و صنایع دوره جنگ بصورت قبل از آن و مرمت و تکمیل ضایعات صنعتی بحران مالی مخصوصا 300 میلیارد قرض داخلی و خارجی و لزوم قرضه های جدید که پیوسته بر حجم پول می افزود مشکلاتی بود که کلمانسو با انها مواجه گردید.

 

خرید کتاب تاریخ دول معظم اثر ماکسیم مورن نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان کتاب تاریخ دول معظم  به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

فرانسویان امیدوار بودند که المان لاقل قسمتی از غرامت جنگ را بپردازد و متفقین از مطالبه وامهایی که بفرانسه داده بودند خودداری نمایند همه انتطار داشتند که بهای کالاها تنزل کند ولی دستمزد بهمان صورت دوران جنگ باقی ماند.
در دوران جنگ کشاورزان محصول کشاورزی را به قیمت زیاد میفروختند و قروض خود را می پرداختند و غالب انها زمین و ملک مزروعی میخریدند و از طرفی کارگران کمتر کار میکردند و مزد گزاف می گرفتند و امیدوار بودند که وضع اجتماعی و مالی انان رو به بهبود گذارد و همگی طالب اسایش و رفاه بعد از جنگ بودند مقدمه فوق برگرفته از صفحه سوم و چهارم کتاب تاریخ دول معظم جلد اول است کتاب حاضر در دو جلد در سال 1338 توسط علی اصغر شمیم بفارسی برگردانده و توسط انتشارات علمی به چاپ رسی

 

جلد نخست تاریخ دول معظم - جلد ۱ - از ۱۹۱۹ میلادی تا ۱۹۴۷ میلادی  دربرگیرنده تاریخ فرانسه، آلمان، انگلستان و ایتالیا و جلد دوم دربرگیرنده تاریخ شوروی، ممالک متحده امریکا، چین، ژاپن و پیمان‌های صلح

 

 

 

دانلود کتاب تاریخ دول معظم جلد اول

دانلود کتاب تاریخ دول معظم جلد دوم