دانلود کتاب آغاز و انجام تاریخ اثر کارل یاسپرس

 

 کتابی که اینک در دست شماست نوشته کارل یاسپرس یکی از فیلسوفان زمان ماست. و مطلب جالب توجه آن طرح تازه ای است که نویسنده از تاریخ جهان آماده کرده است.مطابق این طرح تاریخ آدمی به سه بخش عمده تقسیم می شود: دوران اسطوره.دوره محوری و دوره پس از دوره محوری.
ویژگیهای این سه دوره به تفصیل تمام در کتاب تشریح شده است و ضرورتی نیست که ما در این یادداشت به شرح انها بپردازیم و همین قدر اشاره وار می گوییم که دوره محوری به عقیده نویسنده کتاب دورانی است که از حیث صورتبخشیدن به آدنیت پربازدیدترین دوران تاریخ است.
این دوره در حدود 500 پیش از میلاد و به عبارت دقیقار کیان سالهای 800 و 200 پیش از میلاد است. که هرچه پیش از آن روی داده مقدمه ای برای آن بوده است و هرچه پس از آن روی داده است خود را به آن عطف می کند.

به سبب دگرگونی گسترده و ژرفی که در دوران ما در زندگی آدمی روی نموده است.این دوران از لحاظ تاریخی اهمیت بنیادی یافته است.معیارهای لازم برای پی بردن به معنی و اهمیت رویداد کن.نی را تنها از تاریخ تمام انسانیت می توان دریافت.
اما توجه به تاریخ انسانیت مارا به سوی راز انسان بودن ما رهبری می کند.
این واقعیت که ما آدمیان اصلا تاریخ داریم و به واسطه تاریخ ان شده ایم که هستیم و اینکه این تاریخ تا امروز زمان بسیار کوتاهی را گذرانده است .این پرسش را پیش می اورد که تاریخ از کجا می آید؟ به کجا می رود؟ و چه معنایی دارد؟

ادمی از روزگاران باستان تصویرهایی از تمام تاریخ برای خود ساخته است: نخست بصورت تصویرهای اسطوره ای.سپس بصورت نفوذ و تاثیر خدا در تصمیمهای سیاسی جهانی.
ولی اگاهی تاریخی وقتی که بر پایه های تجربی متکی می شود بکلی غیر از آن می گردد که در روزگاران باستان بوده است.
حتی تاریخهای متکی به افسانه که همه جا از چین گرفته تا باختر زمین مطرح شده اند در پی این منظور بوده اند.
امروز افق اتکا بر واقعیت بسیار فراختر گردیده و محدودیت زمانی مثلا اعتقاد مبتنی بر کتاب مقدس بر این که عمر جهان از شش هزار سال تجاوز نمی کند. رخنه پذیرفته و دورنمای گذشته و اینده تا بی نهایت گشاده شده است و پژوهش تاریخ به مدارک و اسناد و اثار و بقایایی که از گشذته بازمانده است روی اورده و بر آن استوار گردیده است.

 

برای خرید کتاب آغاز و انجام تاریخ اثر کارل یاسپرس نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 

 

 

 

دانلود کتاب آغاز و انجام تاریخ