دانلود کتاب اهریمن در تاریخ: کمونیسم، فاشیسم و درس‌هایی از قرن بیستم اثر ولادیمیر تیسماننو ترجمه رامین پرهام

 این کتاب رساله ای تاریخی نیست (اگرچه تاریخ در تک تک صفحه های آن حضور دارد) بلکه بیش تر تفسیری سیاسی-فلسفی در باب این موضوع است که گرایش های حداکثری ناکجا اندیش چگونه میس توانند به اردوگاه های کار اجباری شوروی و نازی ختم شوند که کولیما و آشوویتس از مظاهر آن ها هستند.
من از همانندی های عمده از تمایزهایی که به گونه ای چشکگیر کاهش ناپذیر هستند و پژواک های معاصر این جباریت های تمامیت گرا بحث خواهم کرد.
همچنین کاهش یابی بنیاد گرایی در رژیم هایی به سبک شوروی به فروکش کردن شور ایدئولوژی و برامدن بدیل یعنی جهت گیری کمدنی در بیان حساسیت دموکراتیکذ خواهیم پرداخت.
هدف این کتاب این است که به خوانندگانش نتیجه گیری هایی از زمانه مصیبت باری که هیچ واژه ای قادر نیست به دقت و درستی پریشان کنندگی ان چه در نقاشی های هنرمند المانی انسلم کیفر امده است را شرح دهد.قرن بیستم مانند ان نقاشی های رنگ و روغنی دورنمایی ویرانه پر از اجساد از توهم های برباد رفته از اسطوره های شکست خورده از وعده های وفا نشده و خاطره های به عمل در نیامده در پشت سرخود به جای نهاده است.

 

 

برای خرید کتاب اهریمن در تاریخ: کمونیسم، فاشیسم و درس‌هایی از قرن بیستم نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب اهریمن در تاریخ