دانلود کتاب یونانیان و بربرها اثر امیر مهدی بدیع ترجمه احمد آرام

 

 کتاب یونانیان و بربرها نخستین کتابی است بقلم بدیع که بفارسی ترجمه شده است.
باید امیدوار بود که سایر آثار این مرد شریف نیز بتدریج بفارسی برگردد(ناگفته نماند این مطلب در سال 1345 توسط آقای جمالزاده امده است و قطعا با گذشت نیم قرن اکثر آثار ایشان بفارسی برگردانده شده است).و همطونان بخوانند و فیض و لذت یابند.
بدیع با منطقی که باحتمال قوی از یونانیان بما رسیده است نظر و تز خود را باثبات میرساند و شخص من اگر این کتاب را بجای بدیع که سرور عزیز و هموطن گرامی است هر بیگانه دیگری نوشته بود می پذیرفتم.

 ولی بهتر است سخن را درین باب کوتاه ساخته و داوری را بخوانندگان باز گذاریم.
بدیع گذشته از مقامی که در علم و حکمت و تاریخ دارد در ادبیات خودمان و بیگانگان دست بلندی دارد و گذشته از چند زبان بیگانه که از آن جمله است یونانی و لاتینی و باحتمال قوی عبری فارسی را نیز بسیار خوب مینویسد و عشق و علاقه زیادی بادبیات فارسی دارد چنانکه اخیرا یکی از نسخه های فارسی بسیار ممتاز خود را که عبارت بود از دیوان امیر شاهی سبزواری بخطی منسوب به میرعلی هراتی بخرج خود بصورت بسیار مرغوبی در سویس بچاپ عکسی رسانید و بدوستان هدیه فرستاد.
مقدار زیادی از اشعار فارسی بخصوص از مولوی از حفظ دارد و در نامه هایش میاورد.
عاشق سخنان خواجه عبدالله انصاری است و سخنان اورا با انچه درباره او نوشته اند جمع اورده است و از مطالعه ان در گوشه انزوای خود کیف و لذت میبرد.

برای خرید کتاب یونانیان و بربرها اثر امیر مهدی بدیع ترجمه احمد آرام نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 بدیع عشق را بجایی رسانیده است که در تالیفاتی علمی و تاریخی خود نیز از نقل ابیات بزرگان نظم خودداری ندارد چنانکه مثلا در آغاز فصلی از کتاب فکر متود در علوم این کلام ویکتورهوگو را در بالای صفحه نشانده است.

 

دانلود کتاب یونانیان و بربرها