کتاب دیوان عندلیب کاشانی که توسط عندلیب کاشانی نوشته شده است.که دارای دویست و سیزده صفحه می باشد.کاملترین اثر منتشر گشته در سال سی و شش از دیوان عندلیب کاشانی که در جلد سلفون قطع وزیری به چاپ رسیده که شامل قصاید و غزلیات و مثنوی و رباعیات و مرثیه های عندلیب کاشانی است.او مشهور و لقب گرفته ی نام ملک‌الشعراء ثانی و خان بوده است.او پس از پدر خویش یکی از کلیدداران حرم حضرت معصومه علیه السلام بود. شیوه ی سخنوری و صحبت های او به شکل شعرای گهن همانند رودکی و کسائی مروی بوده است و روش گفتاری مانند خاقانی و ناصر خسرو را دارد و زبان او به لغت فرس خیلی نزدیک و آشنا می باشد. او در نقاشی کردن و کارهای منبت‌سازی بسیار مهارت داشته است. عبدالرزاق دنبلی به موجب خواهش نمودن محمد حسین‌خان صدر اصفهانی اثر نگارستان خویش را که توضیحاتی درمورد احوالات شعرا بوده با صبا آغاز می نماید.هر چند پس از خاقان و فرزندان او و با عندلیب به آخر می برد. آثار او دیوان شعر است. برای خرید کتاب دیوان عندلیب کاشانی به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب دیوان عندلیب کاشانی