دانلود کتاب مهابهارت 4 جلدی ترجمه مير غياث الدين على قزوينى

 

 داستان هایی را که درین دو حماسه میخوانیم سال ها پیش از تنظیم راماینه و مهابهارت و نمایشنامه ها در میان مردم شبه قاره هند بصورت پراکنده وجود داشته و در این دو حماسه مورد نظر گویندگان و مولفان آنها واقع گردیده و به نظم درآمده است.
بنابر اساطیر هندوان این منظومه را کرشن دوی پاین ملقب به ویاس تدوین کرد و آنرا به شاگردش ویشم پاین بیاموخت و او درجشنی بزرگ مهابهارت را بر جنمیجه خوانده است.

بعقیده برخی از هندشناسان نام اصلی این حماسه جیه و مشتمل بوده است بر هشت هزار و هشتصد بین و آنرا اثر طبع بیاس می نامد..

 هر چند موضوع این منظومه جنگ است اما در این کتاب خواننده به دستان ها و داستان های قدیمی و طرز آداب هندوان و مسائل مذهبی و اخلاقی و اجتماعی و سیاسی و پیدایی جهان و تقسیم جامعه هندو به چهار طبقه و نقش خدایان مختلف و تاثیر دهاعای برهمنان و اداب فرمانروایی و بیان تاریخ اساطیری و اعتقاد به تناسخ و چگونگی سنت های دینی و رسوم و قوانین معمول زمان و فهرست های جغرافیایی و کیهان شناسی و مضار ستمگری و تشریح مسائل فلسفی و اجتماعی خاصه مکتب های سانکهیه و جوگ و دها مسائل ادبی پراکنده دیگر بر میخورد

برای خرید کتاب مهابهارت 4 جلدی ترجمه مير غياث الدين على قزوينى نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

دانلود کتاب مهابهارت جلد 1

دانلود کتاب مهابهارت جلد 2

دانلود کتاب مهابهارت جلد 3

دانلود کتاب مهابهارت جلد 4