دانلود کتاب سیرالملوک: سیاست نامه اثر خواجه نظام الملک باهتمام هیوبرت‌ دارک‌

 

سیر الملوک را برای اولین بار شارل شفر دانشمند فرانسوی هفتاد و هفت سال پیش تصحیح و منتشر کرد.سپس چندین بار در ایران و هندوستان به طبع رسید.با وجود آنکه متن شفر چندان رضایت بخش نیست چندین چاپ و ترجمه بعدی برآن مبتنی بوده است. ولی به سبب پیدا شدن نسخه های معتبری که اینک در دست داریم چاپ شفر اهمیت خود را از داده است.
مهمترین چاپها و ترجمه های قبلی این کتاب به ترتیب عبارتند از:
1-شارل شفر جلد اول متن فارسی پاریس 1891
جلد دوم ترجمه فرانسوی پاریس 1893 میلادی
جلد سوم ملحقات مطالب تاریخی پاریس 1897
شفر نسخه خطی پاریس و لندن و برلین را ماخذ قرار داده و تا حدی انها را با دو نسخه لنین گراد مقایسه کرده است.
2-سید عبدارحیم خلخالی تهران 1310
این چاپ با اندک تصرف از روی نسخه خطی مورخ 970 منتشر گردیده
3_ عباس اقبال تهران 1320

این چاپ برای شاگردان مدارس با مقایسه چاپهای شفر و خلخالی تهیه شده است و شامل مقدمه و حواشی مفید است.
4_ ب.ن.زاخودر مسکو 1949 میلادی
این ترجمه روسی مبتنی است بر چاپ شفر با استفاده از دو نسخه لنین گراد
5_مرتضی مدرسی چهاردهی تهران 1334
تجدید طبعی است از چاپ شفر به اضافه بعضی تصحیحات و حواشی علامه محمد قزوینی
6_ک.ای.شابتگر مونیخ ر1960
این ترجمه المانی مبتنی است بر چاپ شفر و از ترجمه روسی هم استفاده شده است.
7_چاپ اول به تصحیح نگارنده که بر اساس کلیه نسخه های موجود و به توسط بنگاه ترجمه و شنر کتاب در سال 1340 انتشار یافت

 

 

برای خرید کتاب سیرالملوک: سیاست نامه اثر خواجه نظام الملک باهتمام هیوبرت‌ دارک‌ اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

دانلود کتاب سیرالملوک: سیاست نامه