دانلود کتاب آفریقا، افسانه های آفرینش اثر یولی بایر ترجمه ژ.آ.صدیقی

 

اسطوره های کتاب حاضر از ده کشور افریقائی گردآوری شده است.جدول شماره یک نام این کشورها.مدتی را که آنها در زیر فشار اتسعمار بسر برده و نام کشورهای استعمارگر بدست داده است.
اطلاعات بیشتری را درباره ی هریک از این کشورها خواننده می تواند در قسمت سوم این کتاب در فرهنگ زادگاه و مردم اسطوره ها که از افزوده های مترجم بر الصل است بیابد.
متوسط دوره ی استعمار کشورهای دهگانه ی افریقایی زادگاه اسطوره های آفرینش طبق جدول یک.هفتاد و پنج سال بوده است

 دانستن این نکته از چند نظر ضروری است:
1_افریقا در دوره ی استعماری خود از عصر سنگ و آهن به قرن بیستم و تمدن آن فراجهیده است.آیا چنان کفاره یا بهائی 75 سال استعمار به چنین دستاوردی می ارزیده است؟
2-استعمار افریقا تاریخ یکی از بیدادترین پرتبیعض ترین و خونین ترین بهره جوئیی های لنسان از انسان است.
جهش از عصر سنگ و آهن به عصر اتم و پشت سر نهادن چندیت مرحله ی تکاملی چندین هزار ساله در مدت کوتاهی مانند هفتاد و پنج سال آیا بدون تحمل چنین فشار و بیدادی ممکن بوده است؟

 3_ تا چه حد فرهنگ استعماری در طول مدت هفتاد و پنج سال ممکن است از اطالت و بکارت فرهنگ افریقایی بویژه از اصالت و بکارت اسطوره های آفرینش-قدیمیترین بخش فرهنگ افریقایی کاسته باشد و یا انها را تحت تاثیر خود قرار داده باشد.

 اقوام اسطوره ساز استوارتر از جغرافیای سیاسی .جغرافیای انسانی و مردم شناسی افریقاست.
در آغاز هر اسطوره نام قوم و سرزمین اسطوره داده شده است.
کتاب حاضر بالغ بر 416 پیوست است.از این مقدار تنها یکصد و سی و سه صفحه آن به اصل اسطوره ها و مقدمه ی مولف آن تعلق دارد.یعنی اندکی بیش از یک چهارم کتاب.افزوده ها دیگر همه از مترجم است.

برای خرید کتاب آفریقا، افسانه های آفرینش اثر یولی بایر نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب آفریقا، افسانه های آفرینش