دانلود کتاب مقالات فارسی میرزا فتحعلی آخوندزاده

 در این مجموعه که در دو جلد انتشار می یابد مقاله های فارسی میرزا فتحعلی آخوندزاده را که استاد حمیدزاده آکادمیسین علون آذربایجان شوروی گردآورده چاپ می کنیم.
در جلد اول مقاله های ادبی و در جلد دوم گفتارهای فلسفی آخوندزاده را دنبال هم چیدیم.
رسم الخط اثر را مگر برای حفظ ویژگی تکلم و کتابت نویسنده تغییر دادیم و هرجا کلمه یا نشانه یی به متن افزودیم در {} قرار دادیم.به پاین جلد اول نیز ترجمه ی گفتاری را از تاریخ ادبیات آذربایجان (جلد دوم نشر آکادمی علوم آذربایجان شوروی 1960) پیرامون زندگی و تحلیل مقالات ادبی و هنری آخوندزاده افزودیم.
نویسنده ای این مقاله ها و نوشته ها یعنی میرزا فتحعلی آخوندزاده چهره ی برجسته ی تاریخ اندیشه ی اجتماعی.فلسفی و هنری کشورهای اسلامی دو سده گذشته است.
این فیلسوف سترگ اندیش که تاثیر و نقش عظیمی در پیدایی ادبیات مترقی دوران انقلاب مشروطه ی کشور ما داشت سرجنبان جنبش فرهنگی در کشورهی اسلامی به شمار می رود.

 

برای خرید کتاب مقالات فارسی میرزا فتحعلی آخوندزاده نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب مقالات فارسی میرزا فتحعلی آخوندزاده

 

 

 

معرفی کتاب موژیک ها اثر آنتوان چخوف