کتاب پیغمبر دزدان اثر دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی

 

 هیچ چیزی برای مولف دلپذیرتر از آن نیست که نخستین کتاب او به چاپهای متعدد برسد.
البته سایر کتابهای من اغلب دو سه یا چهار بار چاپ شده اند و بی استقبال از طرف اهل ذوق هم نبوده اند.
اما خوشوقتم پس از سی سال که از چاپ اول کتاب اثار پیغمبر دزدان می گذرد به چشم خورد به چشم خورد که البته ضعیف تر از چشم روزگار سالهای 1323 و 1324 شمسی است.
می بینم که نخستین کتاب و اثر چاپی من بارها تجدید چاپ می شود و این خود یک نیروی اطمینان و ایمان به کار در این ناتوان پدید می اورد.
این نکته البته ارتباطی به مساول مادی تجدید چاپ ندارد زیرا به عقیده من تالیف و تصنیف کتاب فرع بر حق التالیف است.
این خواست دل ادمی است که اثری به وجود اورد ضرر و سود ان در نفس الامر موثر نیسات.
از موسسه معتبر امیر کبیر ممنون هستم که چاپ کتاب را با دقت بیشتری انجام داد.این چاپ بر چاپهای قبلی مزایای بشتری دارد.
از جمله نامه های تازه ای است که به اشره استاد مجتبی مینوی و اثقای احمد اقتداری در اثار سدید السطنه بندرعباسی یافته ام.
و من اطمینان دارم که چاپهای اینده نیز اگر عنری و حالی بود مفصلتر از این خواهد شد.
هنوز من به اسناد خانوادگی فرهاد میرزا معتمدالدوله و حاج امین الضرب که از مشتقان اثار پیغمبردزدان بوده اند و بسیاری از خانواده های معتبر فارس و کرمان و عشایر انحدود که مخاطب نامه های پیغمبر بوده اند.دست نیافته ام و یقین دارم که مریدان و پیروان و علاقه مندان پیغمبردزدان انچه از اثار او داشته بشاند کم کم برای من خواهند فرستاد.

برای خرید کتاب پیغمبر دزدان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب پیغمبر دزدان