دانلود کتاب تن آدمی شریف است اثر دکتر ابراهیم باستانی پاریزی

 

گویا بوسوئه مشیت خدائی را در پیدایش تاریخ نافذ و جازم می داند که گفته است خدا هر چه بخواهد همان خواهد شد
و مثل بر این آورده است که اگر دماغ کلئوپاترا کمی کوچکتر بود حال دنیا غیر از این بود که فعلا هست.
شنیده ام که هگل نیز درین حوال و حوش تعریفی دارد و می گوید : نیروهای نامرئی تاریخ به هر شکلی که بروز کنند خواه به شکل رقابتهای سیاسی و اقتصادی .خواه به شکل اندیشه های مذهبی.خواه به شکل نهضت های ملی و خواه به اشکال دیگر به هر حال کاری که در نظر دارند انجام میدهند و در جهت هدف غائی خود که غالبا بر بازیگران و بینندگان مجهول است پیش میروند.
البته این احتمال هم هست که به قول کارل مارکس تحولاتی که در تاریخ بشریت رخ میدهند نتیجه ناخشنودی طبقه رنجر باشد و شایدهم بالعکس به قول میشله خوشبین پیدایش تاریخ و حوادث ان ناشی از افکار عالیه ازادیخواهی و عدالت طلبی انسانها باشد اما بهرحال هیچکس نمی توامند منکر شود که همه این حوادث کوچک و بزرگ در حول و حوش وجود موجود ناتوان و مرموزی دور زده و اتفاق افتاده است که انسان نام دارد و متاسفانه خمیر مایه هریک از این حوادث با خون و گوشت و پوست اجساد هزاران و هزاران موجود انسانی سرشته شده است.
اگر داستان این سیر تعالی افکار عالیه و ازادی خواهی و عدالت طلبی انشانهارا بقول میشله پی گیری کنیم. به صحنه هایی عجیب برخورد می کنیم .صحنه هایی که کسی مثل ولتر را وادار می کند تا این حقیقت را به زبان اورد که تاریخ اساسا مجموعه ایست از قتلها و جهالتها و بی سرانجامیها نوع انسان.
حقیقت تلخی که هر کلمه ان برای نبش قبر و سوختن استخوانها و بر باد دادن خاکستر همه مورخان عالم کافی است.

 

برای خرید کتاب تن آدمی شریف است اثر دکتر ابراهیم باستانی پاریزی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب تن آدمی شریف است