کتاب سلاخ خانه شماره پنج که توسط کورت ونه گات جونیز نوشته و با ترجمه ی علی اصغر بهرامی انجام گرفته است.اثر فوق برگرفته از صد و بیست و هفت صفحه الکترونیکی می باشد که بعضی از صفحه های محتوای داخل آن دو صفحه کتاب می باشند که در کل .دویست و شصت و سه صفحه از اثر اصلی می باشد.وضوح و کیفیت اثر بسیار خوب است.سلاخ‌خانه شماره پنج داستان معروف کورت ونه گات نگارنده ی سرشناس معاصر اهل آمریکا می باشد که در سال هزار و نهصد و شصت و نه چاپ شده‌ است. موضوع و زمینه ی فرعی کتاب جنگ صلیبی کودکان می باشد که درمورد رویدادها و اتفاقات تاریخی در وقت و زمان جنگ‌های صلیبی است.ونه‌گات اثر را بر پایه ی تجربه های خود در جنگ جهانی دوم درمورد اتفاقات بمباران درسدن آلمان به دست متفقین نگاشته شده است. کتاب درمورد بیلی پیل گریم سرباز آمریکایی بوده که در دوران جنگ جهانی دوم داخل شهر درسدن حاضر بوده است و در وقت بمباران داخل مکانی که سلاخ‌خانه‌ای در زیرزمین بوده پنهان می شود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سلاخ خانه ی شماره ی پنج سلاخ خانه ی شماره ی پنج اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید

دانلود کتاب سلاخ خانه شماره پنج