کتاب هزار خورشید تابان که توسط خالد حسینی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و پنجاه و دو صفحه می باشد. دومین نوشته ی از خالد حسینی که اسم آن را اشعاری از صائب گرفته می باشد.حساب مه جبینان لب بامش که می داند.خالد حسینی متولد شده در چهار مارس سال هزار و نهصد و شصت و پنج داخل کابل می باشد.او یکی از نگارندهای افغانی و آمریکا تبار است. بسیاری از معروفیت او به دلیل نوشتن دو کتاب بادبادک‌باز و دو صد خورشیدرو می باشد. حسینی در حال حاضر در ایالات متحده زندگی می کند و نوشته های خویش را به زبان انگلیسی می نگارد. این اثر توضیحاتی درمورد سرگذشت و سیاه بختی زنان افغانی و تا یک مقداری وضع و حال افغانستان در سال های آخر می باشد . شخصیت های مهم اثر مریم و لیلا می باشند. مریم دختر نامشروع یکی از پولداران هرات از خدمتکارش می باشد . در دورانی کودکی مریم که همچنان جنگ در افغانستان آغاز نشده مریم که مایه ی ننگ پدرش بوده از منزل بیرون انداخته می شود . برای خرید کتاب هزار خورشید تابان به لینک موجود مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب هزار خورشید تابان