کتاب بریدا نوشته ای به دست پائولو کوئیلو می باشد.بریدا قصه ی کم و زیاد حقیقی سرگذشت دختری ایرلندی می باشد که شاگرد ساحره ای است و پائولو کوئیلو او را در یکی از مسافرت های خویش ملاقات نموده است. این نوشته در هزار و نهصد و نود و پس از پیروزی کیمیاگر داخل برزیل به انتشار رسیده است. بریدا دختر بیست و یک ساله ای می باشد که واسه ی زمان زیادی به جنبه‌های گوناگون جادوگری اشتیاق داشته ولی اکنون سراغ علوم و اندیشه های دیگر رفته است. این بررسی و پژوهش او را به سمت مردمی با خرد و دانا کشانده و آن‌ها او را درباره ی دنیا ی معنوی درس می‌دهند. به این موجب بریدا آغاز به پیدا کردن تعادلی میان ارتباط خویش و اشتیاقش به ساحره شدن می‌کند. حق چاپ این اثر تا حال حاضر به سی و نه زبان جهان فروخته شده است.رمان درهم ریخته از تکه‌ تکه از واژگان قصار مبهم عرفانی می باشند و بسیار کم اتفاق و رویدادی در آن صورت می پذیرد و به نظر فقط خواهد توانست طرفداران سرسخت پائولو کوئیلو را مجذوب خویش کند. برای خرید کتاب بریدا به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب بریدا