کتاب ربه کا نوشته دافنه دوموریه می باشد.ربه کا داستانی از دافنه دوموریه بانوی نگارنده ی مشهور انگلیسی می باشد.

که در هزار و نهصد و سی و هشت چاپ شده است. خیلی این نوشته را که از جین ایر تأثیر گرفته‌ بود بهترین نوشته ی نگارنده می‌دانند.

اثر فوق با این جمله آغاز شده که یکی از شروع های معروف تاریخ ادبیات می باشد .

همین شب قبل بود که در عالم رؤیا دیدم که دفعه ای دیگر در ماندلی پا نهاده ام و به دست زن جوانی تعریف می گردد که تا آخر قصه اسم اورا متوجه نمی شوم و صرفاً به اسم خانم دووینتر شناخته شده است.

داستان درمورد زن جوان خدمتکاری می باشد که با مردی پولدار آشنا شده و مرد جوان به او پیشنهاد ازدواج می دهد.

دختر جوان بعد از زمانی زندگی نمودن پی خواهد برد که مرد جوان همسر زیبای خویش را در یک اتفاق از دست می دهد.

و رویدادهای قصه پرده از این راز برداشته که زن جذاب و معشوقه ی مرد جوان و زنی فاحشه و هوس باز بوده و شبی که او در انتظار عشق خویش بوده نا به هنگام با شوهرش روبرو شده و بعد از دادن خبر الکی حاملگی خود به دست او به قتل می رسد و شوهرش آقای ماکسیمیلیان دووینتر بدن بی جان وی را به همراه قایق شخصی خود داخل دریا غرق می نماید. برای خرید کتاب ربه کا به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب ربه کا اثر دافنه