کتاب وصایای تحریف شده نوشته ی میلان کوندرا و به ترجمه کاوه باسمنجی است.در واقعیت یک سری مقاله از یه نگارنده درباره عناصر داستان است .این اثر در واقعیت یک داستان یا چیزی حتی شبیه رمان هم نیست.بلکه اثری درمورد رمان است.اثر با نقل قسمتی از کتاب چهارم رابله آغاز شده و در اول به نظر رسیده با یک سری نگاشته کاملا منفک درمورد آثار دیگران روبرو می باشیم ولی کمی بعد که نگارنده داستان خودش رو هم زیر تیغ برده چیز دیگری به دست آورده است.از طنز و درک خود و داستان نویسان بزرگ اروپا و دید مردم به طنز آغاز می کند و بعد به موضوع جذابی می رسد همانند تاریخ و وقت تاریخی که خود کوندرا درموردش گفته تاریخ تا کی خواهیم توانست به این مرجع منسوخ تکیه نماییم. همون گونه که ملاحظه می نمایید اسم های وسوسه بر انگیزی هستند.کتاب واسه ی سرگرم شدن نوشته نشده بلکه نوشتاری عمیق و به طور کامل حرفه ای درمورد هنر نوشتن می باشد که قطعا با یک بار مطالعه کردن و یا حتی بدون استاد راهنما خواندن بی نتیجه خواهد بود. برای خرید کتاب وصایای تحریف شده به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب وصایای تحریف شده