کتاب زندگی در پیش رو نوشته رومن گاری که به دست لیلی گلستان در صد و یک صفحه ترجمه شده است.او این داستان را با اسم مستعار امیل آژار به چاپ رسانده است تا بتواند واسه ی دومین دفعه جایزه گنکور را کسب نماید . از روی این اثر فیلمی همچنان در سال هزار و نهصد و هفتاد و هفت ساخته شده‌ است.محمد پسر کوچک چهارده ساله ای می باشد که در پیش یک روسپی مسن به اسم رزا خانم زندگی می نماید. رزا خانم در دوران جوانی یک روسپی یهودی بوده و با پیر شدن و بالا رفتن سنش یک منزل واسه ی مراقبت کردن از بچه های روسپی های دیگر تشکیل داده است . طبق قانون فرانسه روسپی ها به موجب فساد اخلاقی حق سرپرستی بچه ی خود را نداشته و اشخاصی که بخواهند بچه های خود را بزرگ کنند به فردی همانند رزا خانم پناه می برند .رزا خانم خیلی چاق و بیمار است و بسیار زیاد به محمد یا مومو علاقه دارد. مومو پسر زندگی فقر و فحشا است . پسری که در همه ی این زندگی زشت با دیدگانی زیبا به قشنگی های این سرنوشت نگاه می نماید.پسری که یکی از سوالاتش از بقیه این است که ایا می شود بدون وجود دوست داشتن علاقه و عشق زندگی کرد. برای خرید کتاب زندگی در پیش رو به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب زندگی در پیش رو