کتاب دل سگ به نویسندگی میخائیل بولگاکف و ترجمه مهدی غبرایی است.دل سگ یا قلب سگی داستانی می باشد که از میخائیل بولگاکف نگارنده روسی که آن را میان ژانویه و مارس هزار و نهصد و بیست و پنج نگاشت. اما تا سال هزار و نهصد و هشتاد و هفت در اتحاد جماهیر شوروی امکان چاپ پیدا نکرد. میخائیل بولگاکف این داستان را در ماه ها بعد از مرگ لنین نگاشت و قصه درمورد انقلاب روسیه بوده است. سگ نمادی از مردم روسیه بود که قرن‌ها تحت ظلم و سختی بوده و با او همانند حیوانات رفتار نموده اند. بخش شگفت انگیز داستان تجسم کردن حزب کمونیست است و عمل سختی که واسه ی تبدیل سگ به آدم انجام می دهد و نمادی از انقلاب است.بولگاکف در این رمان با طنزی تلخ نمایان می کند این مغز نیست که آدم را می سازد بلکه قلب شالوده و اساس ساخت انسان است. صرف داشتن عقل نخواهد توانست آدم ساخت و بلکه حس و روح آدمی است که آدم می‌سازد.این رمان در ایران انتقاد و نظریات متفاوت و بعضاً متضادی برانگیخت. برای خرید کتاب دل سگ به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب دل سگ