کتاب بت شکنی در عصر داریوش که به دست میکا والتاری نگاشته و توسط افشین مویدی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج به انتشار رسیده و در نشر راستی نو چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و شصت و هشت صفحه است.اثر بت شکنی در عصر داریوش یکی دیگر از داستانهای زیبای تاریخی بوده که اتفاقات آن در حدود چهارصد و هشتاد سال قبل از میلاد رخ داده است. این اثر داستانِ اتفاقات روحی و مکاشفه مرد جوانی به اسم ترمس را در مسیر سفرهایش تعریف می نماید.زمان سلطنت داریوش هخامنشی بوده و وقت نبرد دریایی ایران و یونان می باشد. دورانی که قومهای گوناگون یونانی از جنگ با همدیگر دست کشیده و خود را آماده جنگ با ایران می نمایند.ترمس از مردم افسوس که داخل این جنگ در سپاه یونان بوده و معبد سیباریس را آتش می زند واسه ی قضاوت الهی به معبد شهر دلفی می آید و خدایان او را بیگناه می خوانند. پس از آن او سفرهای گوناگونی کرده و کارهای بسیار زیادی انجام می دهد و همچنان دزد دریایی هم می شود و داخل جنگ به اسارت در می آید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بت شکنی در عصر داریوش  اینجا کلیک نمایید.

بت شکنی

دانلود کتاب بت شکنی در عصر داریوش