کتاب فرمانده بعد از خدا نوشته فون دونیتز می باشد و توسط ذبیح الله منصوری ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به چاپ رسیده و در انتشارات گلبانگ چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد صفحه است. کتاب معروف خاطرات کارل فون دونیتز که داخل ایران با اسم فرمانده بعد از خدا پخش و رایج می باشد .اثری از کارل فون دونیتز که دریاسالار آلمانی بوده می باشد که در دو جنگ جهانی اول و دوم حاضر بوده و در سال هزار و نهصد و چهل و پنج پس از خودکشی کردن هیتلر به مدت زمان بیست روز صدر اعظم آلمان شد و برخی ها هم اکنون حزب رایش سوسیالیست بعدها او را پیشوای قانونی آلمان می دانستند.کارل دونیتز در شانزده سپتامبر هزار و هشتصد و نود و یک به دنیا آمده است و از رهبران نیروی دریایی آلمان در جنگ جهانی دوم بوده است. برای خرید کتاب فرمانده بعد از خدا به لینک موجود مراجعه نمایید.

 

فرمانده بعد از خدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب فرمانده بعد از خدا