هنگامی که داشتم کتاب مرغ روئین اثر اناتولی ریباکوف را مطالعه می کردم. تصمیم گرفتم این کتاب را برای دانلود عرضه کنم. چون این کتاب در دهه سی (سال هزار سیصد و سی پنج)در خارج از کشر در کشور روسیه شهر مسکو توسط یک انتشارات مشهور باسم ب‍ن‍گ‍اه‌ ن‍ش‍ری‍ات‌ ب‍روگ‍رس‌‏‫ بچاپ رسیده.حالا در سایت ما نسخه اصل کتاب موجود است.که برای خرید کتاب مرغ روئین میتوانید اینجا کلیک نمایید. اما مگر چند نسخه از این کتاب که متعلق به دهه سی میباشد موجود است.بنابراین نسخه اسکن شده کتاب را هم اینجا اماده ساختم که رایگان دانلود کنید.اما همانطور که داشتم در ابتدا عرض میکردم.دیدم مطلبی راجع به نویسنده این کتاب یعنی  اناتولی ریباکوف نیست پس نخست سعی دارم در این مطلب به شرحی از این نویسنده و اثارش بپردازم.ایشان نویسنده ای نامدار اهل شوروی بود که در سال هزار و نهصد و یازده در روسیه بدنیا امد از او اثاری چون تابستان در ساسنیاکی و کتاب رانندگان و داستان یکاترینا وارونینا و کتال حاضر بجای مانده است.ایشان شغلش مهندسی خودرو و عشقش نویسندگی بود. و در دوران جنگ بزرگ که در سالعای هزار و نهصد و چهل تا چهل و پنج جنگ بزرگ میهنی ضد فاشیستها اتفاق افتاد مدیر فنی بخش خدمات ویژه ماشینهای جنگی و گارد تیرانداز را برعهده داشت.

 

و پس از سپری شدن جنگ و در سن سی و هفت سالگی وارد فعالیت ادبی شد و نخستین داستان خود با نام شمشیر کوتاه را نوشت و چاپ نمود و قدرت نوشتار و سبک خاص و استعداد نهفته او موجب شهرت او در کمترین زمان شد. و پس از ان بود که دغدغه او نوشتن بود و با در نظر داشتن با بخش ایام کودکیش در سن چهل پنج سالگی کتاب مرغ روئین را نوشت.و ماجرای این کتاب یک قصه خواندنی و شیرین و جذاب از وران ساده و صادقانه وپر هیجان و احساسی دانش اموزان جماهیذ شوروی در دهه بیست میلادی و شرح اتفاقاتی که برای هریک از کارکترها در مسیر روایت اتفاق می افتد و کشش و جستجو کشف راز مرغ روئین خط اصلی داستان است.این کتاب نتیجه زحمت انتشارات نامبرده و ترجمه ساده و روان حبیب. ف است.

 

دانلود کتاب مرغ روئین اثر اناتولی ریباکوفدانلود کتاب مرغ روئین اثر اناتولی ریباکوف