رمان همزاد، یکی از داستاهای مشهور نویسنده بزرگ روسی  فئودور داستایوفسکی  است که  دومین رمان نویسنده پس از کتاب مردم فقیر شناخته شده است.یک رمان کم حجم اما پیچیده و روانشناسانه که از داستایوفسکی چیزی جز این بعید است.

کارکتر اصلی داستان  شخصی است به نام  گولیادکین که شغلش کارمندی دولت است و ایشان به دیوانگی افزاینده‌ی آزار و تعقیب دچار است. و در این زمان یک اتفاق عجیب تلاقی با مردی که شبیه خود اوست و عجیبتر حتی هم اسم اوست.و این شباهت نخست موجب دوستی و نزدیکی با ایشان میشود. بطوری که برای او در اداره اش شغلی پیدا می نماید. و پیشرفت و رشد همزاد او در محل کار و توجه دیگران به همزاد او در ایشان حد دسیسه ایشاد می نماید.و ذهن اشفته او نتیجه میرسد که همزاد خود رهبر تمامی این دسیسه هاست بر علیه او. و حال جنگیدن و تلاش بیهوده گولیادکین است این بار یک دشمن و یا رقیب را از میان بردارد. و گزارشکر یک کارکتر بیمار است که دچار سنگدلی و رفتار وسوسه انگیز است.برای خرید کتاب همزاد اثر داستایوفسکی اینجا کلیک نمایید

 

، به مردی برمی‌خورد که عینا به او می‌ماند و همنام او است. ابتدا گولیادکین با او دوستی می‌کند و شغلی در اداره‌ی خود برایش دست و پا می‌کند. باقی داستان ماجرای قهرمان را با همزادش مو به مو نقل می‌کند. گولیادکین کم کم حس می‌کند که او تحسین و عنایت بالادستی‌ها و همکارانش را به دست می‌آورد، حال آنکه کوشش خودش در کسب این مزایا بی‌فایده بوده است. در ذهن پریشان او، همزاد رهبر دسیسه‌ای علیه او می‌گردد و او بارها بیهوده می‌کوشد آن آدم گستاخ را لو بدهد. اما اتفاقات آنگونه که او انتظار دارد پیش نمی‌رود. واقع‌گرایی روانشناختی داستایفسکی در کتاب همزاد به جلوه‌های نیرومند ترس و ترحم دست می‌یابد. تجزیه و تحلیل حالت‌های روحی و افکار شخصیت اصلی این کتاب بی‌رحمانه و وسواس برانگیز است...

دانلود کتاب همزاد