رمان قلعه حیوانات  شاهکار جورج اورول است که این رمان بسیار خواندنی در ایران با ترجمه های دیگری چون دهکده حیوانات و مزرعه حیوات به فارسی ترجمه شده است.این رمان که به  بیشتر زبانهای دنیا ترجمه شده در ایران نیز بسیار مشهور است و  دها نفر این اثر را به فارسی برگردانده اند. که یکی از بهترین ها ترجمه امیر شاهی است که در اوایل دهه پنجاه به فارسی برگردانده شده است.از کتاب  قلعه حیوانت نیز چندیم فیلم ساخته شده و حتی کارتون.این رمان مه یک قصه تمثیلی است راجع به یک مزرعه است که حیواناتی در آن زندگی می ککند و با رهبری شخصی به قیام بر علیه صاحب مزرعه اقدام نموده و ....که توصیه می کنم برای خرید کتاب قلعه حیوانات اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 دانلود کتاب قلعه حیوانات