دانلود کتاب کمدی انسانی اثر انوره دو بالزاک

برای نوشتن کتاب کمدی انسانی به نویسنده اینم کتاب بالزاک اتهام بزرگی زذن و بر این اساس اورا مدتی زندانی نمودن.

چون در رمان کمدی انسانی به پلشتی های جامعه کشورش آشگار شده بود و این حقیقت گویی برای بسیاری سنگین تمام شد.برای خرید کتاب کمدی انسانی کلیک نمایید

در کتاب های بالزاک ما با اینه ای شفاف از روزگار بالزاک در کشور فرانسه روبرو هستیم.

در کتاب کمدی انسانی اثر بالزاک با درایت نویسنده هر شخصی از هر بخشی از جامعه فرانسه اعم از فقیر و ثروتمند.اشراف زاده و کارگر زاده قرار داده شده و ما با کارکترهای بسیار متفاوت از یک جامعه حقیقی روبرو هستیم.جامعه ملموس که دیده و شنیده ایم و بالزاک با جاذبه داستان نویسی این شخصیتها را به نمایش در می اورد.

یکی از جاذبه های تکنیکی این نویسنده استفاده مکرر از همین اشخصاص جامعه در داستانهای متعددش  و حضور این شخصیتها در اثار بعدی بالزاک .

ما در کمدی انسانی با روایتی صادق و گاها بدبین و واقع گرایی برهنه که معنای کامل طبیعت گرایی است روبرو خواهیم شد.

و بدینسان است که نویسندگان بزرگ این سبک طبیعت گرایی چون امیل زولا اموخته این سبک نوشتاری بوده و هستن.

خرید کتاب کمدی انسانی اثر انوره دو بالزاک ترجمه عنایت الله شکیباپور چاپ اول سال 1345 از انتشارات خوارزمی

 

 

دانلود کتاب کمدی انسانی