دانلود کتاب شاهین سپید اثر احمد احرار

 اسماعیلیان به رهبری حسن صباح به پا خاستند و برای رهایی ایران از زیر سلطه ی خلفای عباسی و فرمانبرداران حلقه به گوش آنان در ایران علم مبارزه افراشتند و در این راه از بذل جان و مال دریغ نورزیدند.
مبارزان اسماعیلی برخلاف سپاهیان سلجوقی حتی پس از شکستهای شدید و سخت نیز پراکنده نمی شدند.
زیرا برخلاف نیروهای دولتی که براساس جیره و مواجب تشکیل یافته بود.انها ارمان و هدفی داشتند و برای رسیدن به ان می جنگیدند.
سرانجام نیز به پیروزی رسیدند و نه تنها سلجوقیان را برانداختند که حتی پایه های حکومت عباسیان را نیز چنان به لرزه دراوردند که بعدها یک اسماعیلی دیگر خواجه نصیرالدین توسی توانست به یاری سپاهیان هلاکو برای همیشه بساط حکومت منفورشان را برچیند.
حسن پیشاهنگ بود و راه را گشود.راهی گه او بازکرد پیش پای عده ی زیاد از مردم بود ولی می ترسیدند که از این راه بروند و می پنداشتند که اگر خود را از یوغ خلفای بغداد رهایی دهند در دنیا بدبخت و در اخرت زیانکار خواهند شد.
حسن صباح راه را به انها نشان داد.انان که پس لز حسن امدند از رهی که او گشوده بود رفتند و سرانجام پیروز شدند.

کتاب حاضر روایت زندگی حسن صباح و تلاش او برای نیل به اهدافش میباشد

برای خرید کتاب شاهین سپید اثر احمد احرار نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب شاهین سپید اثر احمد احرار