دانلود کتاب گزند دلبستگی اثر کودرلو دولاکلو ترجمه عبدالله توکل

 

 این کتاب یا به زبان دیگر این طومار با انکه شاید باز به نظر مردم بیش از حد قطور اید کمترین رقم از مجموع نامه هایی را در بردارد که این مختصر را از ان میان استخراج کرده ام.
من از جانب اشخاصی که این نامه ها به دستشان افتاده مامور بودم که این همه را چنانکه می دانستم به قصد انتشار نظم و ترتیبی دهم.
و یگانه چیزی که در مقابل زحمت خود خواستم این بود که در حذفغ انچه به نظرم بیهود اید مجاز باشم.
و در واقع جهد کردم که جز نامه هایی که به نظرم برای فهم حوادث یا برای شرح و بسط روح و اخلاق بازیگران ضرورت داشت هر چیز دیگر را دور بریزم.
بهرحال ان عده از نامه ها را که نگهداشته بودم به ترتیب در این مجموعه اوردم و حتی برای این امر پیوسته تاریخ نامه ها را در نظر گرفتم و از این چیزها گذشته.چند حاشیه کوتاه بر پاره ای از صفحه ها افزودم و یگانه مقصودم از بیشتر حواشی این بود که منبع آن چند جمله و چند مصراعی را که در اینجا اورده شده است نشان دهم و انگیزه ای را که برای حذف پاره ای از مطالب داشته ام بیان کنم.
خلاصه سهم مختصری که من در این کتاب دارم منحصر به همین چیزهاست.
وظیفه ای که به عهده من گذاشته شده بود دامنه ای فراتر از این نداشت.
پیشنهاد من این بود که میزان حک و اصلاح بسی بیشتر از این باشد و این حم و اصلاح کم و بیش به اسلوب بیان و کلام که مردم بر ان خرده ها خواهند گرفت ارتباط داشت.
خواستار این بودم که در حذف قسمتی از چند نامه که بیش از حد دراز است و در پاره ای از ان از مسائلی بی ربط سخن به میان امده است مجاز باشم و این گونه بحثها را که جدا از هم صورت گرفته است و یکی با دیگری هیچگونه رابطه ای ندارد از میان ببرم.
این امر که پذیرفته نشد بی گفتگو نمی توانست بتنهایی قدر و قیمتی به کتاب بدهد اما حداقل می توانست قسمتی از معایب ان را از میان بردارد.

 

برای خرید کتاب گزند دلبستگی اثر کودرلو دولاکلو ترجمه عبدالله توکل نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب گزند دلبستگی