دانلود کتاب آرزوهای بر باد رفته اثر انوره دو بالزاک

 

 امتیاز بزرگ بالزاک در نویسندگی وسعت فکر و توسعه قوه تصور اوست وگرنه همیشه پای بند انجام سخن و روانی و سلامت بیان نبوده است. و گاهی تعبیرات خاص و گوشه و کنایه هایی دارد که کار مترجم را دشوار می کند و در بسیاری از جاها عمدا برای اینکه قدرت خود را در زبان نشان بدهد ساده ترین و رایج ترین کلمه و تعبیر را بکار نبرده و اغلب جمله های دراز پیچیده دارد که به دشواری می توان در ترجمه رعایت اصل را کرد.
اینست که ترجمه این کتاب چندان اسان نبود و مخصوصا در دو سالی که سرگرم این کار بودم و این کتاب در زیر چاپ ماند نزدیک ده سفر مختلف بشرق و غرب چهان پیش امد و ناچار گاهی چندماه رشته کارگسیخته می شد.
سلیقه من در ترجمه اینست که زبان اصلی و محاوره خاصی را که هر نویسنده ای بکار برده است در زبان فارسی هم رعایت بکنم.
چنانکه در ترجمه ایلیاد شاهکار هم زبان حماسی را و در ترجمه پل وویرژینی شاهکار معروف دو سن پیر زلن شاعرانه را بکار بردم و چون زبان بالزاک زبان محاوراتست ناچار رعایت اصل را کردم تا بدین وسیله کاملا روش وی را در نویسندگی بزبان فارسی منعکس کنم و این کاریست که بعقیده من همه مترجمان ما باید بکنند زیرا ادبیات جهانی امروز نه تنها بدین نیازمند است که از اندیشه نویسندگان مشهور باخبر باشد بلکه بدان نیز حاجت دارد اصطلاحات و تعبیرات و کنایات و استعارات و روی هم رفته قوت و ضعف هر نویسنده ای را بداند

 بهرحال این کتاب بصورتی که امروز می بینید در امد و امیدوارم رنج سه ساله من بهدر نرفته باشد و این ترجمه راهنما و سرمشقی برای نویسندگان ایرانی باشد و بزودی از این گونه اثار در زبان فارسی هم پدیدار شود سال هزار و سیصد و سی هفت سعید نفیسی

برای خرید کتاب آرزوهای بر باد رفته اثر انوره دو بالزاک  نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

دانلود کتاب آرزوهای بر باد رفته