دانلود کتاب فاجعه در کرانه دریا اثر انوره دو بالزاک

 

 نخستین بخش این کتاب که در سی ام ماه نوامبر سال 1834 نگاشته شد چکیده گسترده ای بود کخ تحت عنوان voleur منتشر شد.
کل متن برای نخستین بار در سال 1835 در جلد پنجم کتاب etudes philosophiques انتشار یافت. در سال 1843 تحت عنوان ;a justice paternelle وارد یک مجموعه به نام les mysterres de province شد.
این داستان نام اصلی خود را هنگامی بدست اورد که در جلد دوم etudes phiosophiques به کمدی انسانی پیوست.اندکی پیش از سال 1834 بالزاک فکر نگارش داستانی به نام le roi را در سر می پروراند.
این داستان عککس داستان el verdugo بود .
بالزاک در یکی از داستانهایش نوشته است: در ال وردو گو پسری پدرش را به خاطر یک عقیده به قتل می رساند و در leo roi پدر قاتل پسرش می باشد. سرانجام داستان فاجعه در کرانه دریا جایگزین داستان le roi شد.
داستان تاریخی را به یاد می اورد که مانند داستان نامبرده در زمانهای گذشته اتفاق افتاده است.
ماجرای این داستان قتلی است که در یک خانواده ماهیگیر در سواحل مانش اتفاق می افتد.

یکی از پسران که به شهر رفته بود به انسان فاسدی تبدیل می شود.هنگامی که به خانه باز میگردد پدرش را که او را از ارث مادری محروم کرده بود به قتل می رساند.
برادرنش اورا در دریا غرق می کنند و بدین ترتیب عدالت برقرار می سازند.
یکی از برادران پس از ارتکاب قتل دیوانه میشود و سرانجام برادر دیگر اورا درمان می کند. این دو نوول اساس و هسته این اثر را تشکیل می دهند.

 

 

برای خرید کتاب فاجعه در کرانه دریا اثر انوره دو بالزاک نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

دانلود کتاب فاجعه در کرانه دریا