دانلود کتاب ضد خاطرات اثر آندر مارلو ترجمه ابولحسن نجفی

 گفتیم که مالرو در سال 1965 از راه دریا عازم خاور دور شد و در طی این سفر طولانی نوشتن خاطرات خود را آغاز کرد و حاصل آن دو سال بعد به صورت کتاب حاضر منتشر شد. ولی آیا انچه نوشته است خاطرات به مفهوم رایج کلمه است؟ خودش آن را ضد خاطرات می نامد و در مقدمه دلیل این نامگذاری را شرح می دهد : من این کتاب را ضد خاطرات می نامم زیرا پاسخگوی پرسشی است که خاطرات مطرح نمی کند و به پرسشهایی که خاطرات مطرح می کند پاسخ نمی دهد.
مالرو قصد ندارد که مانند روسو رازهای مگو را فاش کند یا مانند بسیاری از نویسندگان معاصر ضمیر خود را در برابر اینه ای که در آن هیچ نمی گذرد بکاوذ و زندگی خصوصیش را چون سفره ای در برابر خواننده بگسترد

 

برای خرید کتاب ضد خاطرات اثر آندر مارلو ترجمه ابولحسن نجفی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

دانلود کتاب ضد خاطرات