دانلود کلیات مصور هزار و یک شب تک جلدی

 کلیات مصور هزار و یک شب در سال هزار سیصد بیست و پنج در یک مجلد در قطع رحلی توسط انتشارات علمی و فرهنگی در هفتصد و هفده صفحه بچاپ رسید

داستان هزار و یک شب اسم اثری می باشد که نمونه جمع آوری شده از رمانهای افسانه‌ای کهن را شامل می شود و به زبان‌های بسیار زیاد و گوناگونی چاپ شده‌ است.

بیشتر داستان و اتفاقات آن در داخل بغداد و ایران سپری می شود و قصه های آن را برگرفته از ریشه های ایرانی دانسته‌اند که متاثر بر آثار هندی و عربی می باشد.آغاز قصه ی هزار و یک شب به گفته پادشاهی می باشد ساسانی با اسم شهریار و داستان گوی آن شهرزاد دختر وزیر بوده است.

آنکه قصه های هزار و یک شب مشخص و واضح باشند و مقدار آن‌ها به طور دقیق هزار و یک باشد آنگونه که می بایست حقیقی به نظر نمی‌رسد.

ولی داستان‌های بسیاری زیر اسم هزار و یک شب نگاشته شده‌ است. اسم ایرانی آن هزار افسان می باشد و هنگامی به عربی ترجمه شده اول الف خرافه و سپس الف لیله اسم داده شده و چنان‌که ذکر شده است در زمان خلفای فاطمی مصر به طور الف لیلة و لیله درآمده‌است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کلیات مصور هزار و یک شب اینجا کلیک نمایید.

 

 

دانلود کتاب هزار و یک شب