کتاب عزاداران بیل که اثر غلامحسین ساعدی نویسنده معروف ایرانی است.عزاداران بيل نمونه جمع آوری شده از هشت داستان متصل درمورد فلاكتهای پشت سره هم مردمان دهی به اسم بَيَل می باشد . اين اثر در سال هزار و سیصد و چهل و سه منتشر شده است. اين نمونه از داستانهاي روستايي غلامحسين ساعدی به حساب می آید. به نظر جمال ميرصادقي ديگر نگارنده ايرانی و انتقاد کننده ی ادبی منابع الهام ساعدی نقاب مرگ سرخ نوشته ادگار آلن پو می باشد . از روی داستان چهارم اين نمونه فيلمنامه گاو نگاشته و فيلمی نیز ساخته شد. نزدیک غروب کردن خورشید بود كه مشدی جبار داخل بيل شد و بيليیها در میدان کوچک پشت منزل مشدی صفر نشسته بودند به دور هم دیگر و صحبت می کردند . كدخدا تا مشدی جبار را ديد گفت ياالله مشد جبار. سفرت به خير. در شهر چه خبرهایی بود.مشدي جبار گفت داخل شهر خبری نیست. هيچ خبر نبود.مشدی بابا گفت هم با پاهای پياده آمدی. مشدی جبار نشست بغل اسلام و در صورتی كه كفش‌هايش را در می آورد و خسته بود و تشنه گفت آره از لب جاده تا اين‌جا پیاده بودم. برای خرید کتاب عزاداران بیل به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب عزاداران بیل