دانلود کتاب تنگسیر اثر صادق چوبک.

این رمان یک قصه جذاب از ناحیه جنوب ایران است.از آغاز کتاب با بوشهر آشنا میشوید و نخل،لباس،لهجه،هوای آفتابی جنوب ما را درگیر این رمان مینماید.

نویسنده محله های بوشهر و لهجه جنوبی را دقیق و ظریف توصیف میکند که این موضوع از نکته های مهم رمان است.رمان در مورد فردی به نام زایر است که هیکل درشتی دارد،راست گو است و به مردم علاقه دارد.زایر در نبردهای تنگسیر با انگلیسیها با همکاری علی دلواری میجنگیده و هم چنین زمانی برای انگلیسیها کار میکرده است و پولی را که گرفته است جمع کرده و به چند نفر قرض داده است.

در ادامه میبینیم که زایر برای پس گرفتن پولش تلاش میکند ولی کسانی که از او قرض گرفته اند این موضوع را تکذیب میکنند و قاضی و شرکایش هم با آن افراد شریک هستند و زایر را تحقیر میکنند و میگویند از او پول نگرفته اند‌.

زایر این فرد شجاع اهل تنگستان وقتی متوجه میشود پس گرفتن پولش از این راه(حرف زدن و مدارا)امکان پذیر نیست میخواهد با تفنگ حق خودش را بگیرد و افرادی که پولش را خورده اند به قتل میرساند.

ممکن بود اگر خودمان به جای تنگسیر در این رمان بودیم جرات نداشتیم این کار را به انجام برسانیم و در رمان هم مشاهده میکنیم که مردم گمان میکنند وی به جنون مبتلا شده ولی ما از این کار زایر مسرور هستیم.زیرا به این موضوع ملتفتیم که زایر حق داشته این کار را انجام دهد و چاره دیگری نداشته است و پس از اتمام مطالعه کتاب متوجه میشویم که به چه علت مردمی که در تنگسیر زندگی میکنند به زایر شیر میگویند!

برای خرید کتاب تنگسیر اثر صادق چوبک اینجا کلیک نمایید.

 

 دانلود کتاب تنگسیر اثر صادق چوبک