دانلود کتاب شب و هوس اثر ارونقی کرمانی

یک رمان قدیمی و سرگرم کننده این نظر بنده است راجع به رمان شب و هوس.

اما این سلیقه بنده بعنوان یک کتابخوان حرفه ای شاهکارهای ادبیات جهان.

اما نکته ای که در این موضوع باید در نظر بگیریم کتاب های ارونقی کرمانی مخاطبین خاص داشته که شیفته سبک نوشتاری و سبک شرح ماجرای داستانهلیش هستن

.یک رمان مهیج و ایرانی که مربوط به دهه بیست تا چهل است و برای افرادی که مربوط به آن زمان هستن بسیار نوستالژیک است

 

 

دانلود کتاب شب و هوس