دانلود کتاب داریوش یکم پادشاه پارسها اثر پیتر یولیوس یونگ ترجمه داوود منشی زاده

 

 اولین زد و خورد طلایه ها از مرکز تمدن های جنوبی بسیار دور بودند. نتیجه این شد که اقوام شمالی در اروپای مرکزی و روسیه جنوبی بر طبقاتی از مردم مسلط شدند و آنها را فرا پوشیدند که با جنوب مربوط و در حقیق واسطه بین شمال و جنوب بودند. این مردم اقوام دایره تمدن سفال های نواری و در قسمت اعظم از نژاد دیناری بودند. در اینجا اهمیتی داشتند و با تمدن های جنوب و همچنین با مناطق شرق دور مربوز بودند. کولتور دهقانی انها بسیار اصیل و مترقی بود و حس هنر خاص نژاد دیناری آنرا تقویت میکرد و در جوار آن نیز استعدادات روحی و عقلانی فراوانی داشتند.از این راه نژاد شمالی نه تنها فضای بیشتری تحصیل کرد و برجاده های جنوب مسلط شد بلکه برد بزرگتر این بود که هسته شمالی با خون دیناری ترکیب شده در حالیکه هردو از حیث خون بهم نزدیک بودند ایجاد یک قدرت قومی عجیبی میسر گردید.در این قدرت قومی همه آن استعداد آنی مجسم بودند که طبیعت میتواند بصورت سلاح برای ارتقاء انسان بدست او بسپارد.

 

برای خرید کتاب داریوش یکم پادشاه پارسها اثر پیتر یولیوس یونگ ترجمه داوود منشی زاده نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 در تمام دسته های شمالی هائی که بطرف جنوب و مدیترانه متوجه شده اند. و حتی در قسمت جنوبی فضای ژرمنی این امتزاج خون شمالی و یناری قدرت امید بخش خود را نشان داده ولی در هیچ کجا بهتر از قبایل هند و ژرمن های شرقی نبوده.چه در اینجا این اقوام هنگام حرکت بسمت مشرق در جاده های دشت نشینان اروپا بحرکت درآمده و قسمت بزرگ اقوام دیناری را در خود فرو و باخود برده اند

 

دانلود کتاب داریوش یکم پادشاه پارسها