دانلود جُنگ چراغ

 

برای دوستداران ادب و فرهنگ و بخصوص مطالعه کنندگان و خریداران نشریات ادواری قدیمی جُنگ چراغ بسیار ارزشمند و مورد پسند ایشان است

نشریه ادبی و فرهنگی که در زمینه های مختلفی اعم داستان کوتاه و قطعات ادبی گرفته تا قصه و نمایشنامه و مصاحبات بسیار خوب ادبی با اشخاص مهم ادبی.

از معرفی کتاب تا گفتگو و یادنامه و نقد کتاب و ادبیات یک مجموعه بسیار خواندنی را فراهم نموده است .

و افسوس که  پس از سه سال دیگر این مسیر ادامه نیافت .باری بانوی فرهیخته که روحش قرین رحمت الهی دکتر سیما کوبان برای نشریه بسیار زحمت کشید.

و طی این سه سال پنج دفتررا به نشر رساند و در این مجموعه هزار و هفتاد صفحه ای بهترین شعرها و گزارشات و داستانکها و نمایشنامه ها و نقد را از رجال ادب ایران زمین به نشر رسانید.

 

برای خرید دوره نشریه جنگ چراغ نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود جُنگ چراغ دوره کامل در 5 دفتر