کتاب انسان و سمبولهایش  نتیجه فعالیبت مشترک  یونگ با دکتر ماری لویزفون فرانتس و دکتر جوزف ال. هندرس نو دکتر آنیه لایافه، دکتر یولانده یاکوبیگرده اوری و تالیف شده است.. نویسنده در کتاب انسان و سمبولهایشس به  اهمیت فرهنگ و نقش اساطیر هر ملت درکارکتر انسانها تشکیل‌دهنده جوامع بررسی می نمایدو کهن‌الگو را برای مخاطب تفهیم می نماید. دربخشهایی از کتاب انسان و سمبولهایش امده: «من قبلاً به آنچه مردم‌شناسان "ترس از چیزهای نو" نامیده‌اند اشاره کرده‌ام یک ترس عمیق و خرافی از چیزهای نو در مردم ابتدایی در برابر وقایع مبهم ، درست مانند حیوانات وحشی واکنش نشان می‌دهند ... این امر را می‌توان به آسانی در واکنش هر فرد در برابر رویاهای خود، وقتی که به اعتراف به یک پندار حیرت‌انگیز مجبور می‌شود، مشاهده کرد.» «در بررسی رویاها دو نکته اصلی باید مورد بررسی قرار گیرند: نخست اینکه رویا را باید مانند یک حقیقت تلقی کرد که کسی درباره آن نباید هیچ‌گونه تصور قبلی بکند، جز اینکه در هر حال به وجهی دارای معنی است، دوم اینکه رویا جلوه‌ای از ناخودآگاه است.»

برای خرید کتاب انسان و سمبولهایش اینجا کلیک نمایید و برای دانلود به ادامه مطالب مزاجعه نمایید

 کتاب انسان و سمبولهایش

 

دانلود کتاب انسان و سمبولهایش