این کتاب یکی از معروفترین آثار برتراند راسل می باشد کتاب چرا مسیحی نیستم برگرفته از سخنرانی های شخص نام برده است .این کتاب در دهه پنجاه به چاپ رسید. و شامل مباحث فلسفی برتراند راسل می باشد..برای خرید کتاب چرا مسیحی نیستم کلیک نمایید.و لازم می دانم که کارا کتاب معتقد به دین اسلام است.و این کتاب تنها به محققین و پژوهگشران پیشنهاد می گردد..

و به هیچ وجه نه قصد تبلیغ مسیحت و نه قصد نقد آن را داشته. تنها کتابیست فلسفی برای طبقه نامبرده.در صورتی که مغایر با مقررات وزرات ارشاد باشد. به ما گزارش دهید در اسرع وقت حذف می گردد

کتاب چرا مسیحی نیستم

 

 

دانلود کتاب چرا مسیحی نیستم