دانلود کتاب اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی اثر فریدون آدمیت

کتاب اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی  پیرامون یکی از شخصیتهای تاثیر گذار جنبش مشروطه که در تغییر تفکرات و نظامی فکری و سیاسی عصر خویش بسیار تاثیرگذار بوده است.در کتاب حاضر ما با تفکرات و اندیشه این مرد فرهیخته و اندیشمند اشنا خواهیم شد او که باور داشته متاثر از عقاید و اندیشه های میرزا فتعلی آخوندازده بوده است سعی دارد با افکار خود دیگران و کشوری را تحت تاثیر قرار دهد و این تاثیر از اخوندزاده را در کتاب سه مکتوب بخویس مشاهد خواهید نمود . همین باور و اهمیت تاثیر درست و تاثیر گذاری که از اخوندزاده دریافت بعدتر در نسلهای بعدی در اندیشمندان .متفکران و نویسندگانی بزرگی از کسروی چوبک هدایت و دشتی و غیره ادامه داشت.بسیاری ایشان را بنیان گذار و پدرملی گرایی نوین میشمارند. کتاب حاضر رساله ای بر شرح افکار و اندیشه های ایشان که توسط مولف مانند دیگر کتاب های فریدون آدمیت براساس استتاد بر مدارک و سندهای تاریخی کتاب حاضر را تالیف نموده است.

خرید کتاب اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی اثر فریدون آدمیت نسخه چاپی اینجا کلیک نماییدو . برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی