پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

کتاب فلسفی

قفسه کتب فلسفی اعم از تاریخ فلسفه و شاخه های فلسفه

.........................................................................................................

کتاب آفرینش انسان و ماتریالیسم که توسط آیت الله نکونام نوشته شده است.که دارای شصت و یک صفحه می باشد.اثر فوق با تحقیق و پژوهش دیدگاه ماتریالیسم همان مادیگرایان به آدمی به انتقاد کردن و تحقیقات فلسفی آن پرداخته است. هم اکنون بحث از شروع آفرینش آدمی موضوعی می باشد که اندیشه ی کاوشگران را به خویش مشغول نموده و در آن بین نظریات داروین از شهرت برخوردار گردیده است که این نوشته به تحلیلات علمی و فلسفی آن خواهد پرداخت .آدمی هم اکنون در کوشش می باشد که تا خود را هر اندازه زیادتر بشناسد و به شناختی واضح تر از برون و درون و زاویه های پنهان جسم و روح خویش دست پیدا کند . تأملات فلسفی و کوشش های تجربی در این خصوص خیلی زیاد بوده است و نمونه جع شده و مطالعه بر چیستی آدم موجب پیدایش نظریات گوناگون و مکتب های زیادی شده است که در دوره ی ما رویکردی مادی گرایانه به انسان قبل از پیش خود را نمایانده است. برای خرید کتاب آفرینش انسان و ماتریالیسم به لینک موجود مراجعه نمایید.

کتاب قدرت در درون ماست که توسط لوئیس ال هی نوشته شده است.که دارای دویست و شصت و هشت صفحه می باشد. این نوشته شاید قادر باشد که زمینه ای مقدماتی در آشنا ساختن با بهداشت روانی به حساب می آید . ولی بهداشت روانی چه چیزی می باشد و بهداشت روانی به معنی تأمین و حفظ کردن سلامتی روانی شخص و جامعه به شیوه ای که فرد توانسته باشد فعالیت های روزمره خویش را به درستی انجام می دهد و با افراد خانواده و محیط خویش رابطه ی مناسب برقرار نماید و شامل رفتاری به هنجار باشد. به عبارت تخصصی تر بهداشت روانی عبارتی می باشد که از نمونه های جمع شده از عواملی که در پیشگیری از تشکیل و یا پیشرفت روند وخامت اختلالات شناختی و حسی و رفتاری در آدمی نقش تاثیرگذاری دارند .آدمها همان موجودی می باشند که میلیاردها رمز و راز وجودشان از شروع تاریخ تا حال حاضر فکر اندیشمندان و عالمان را به خود مشغول ساخته و خواهد داشت. متفکران و اندیشمندان در این سالیان طولانی هر یک به نوبه خویش متوجه ی گوشه ای از عجایب این آفریده شده ی پیچیده و شگفت انگیز شده اند ولی این نظرات مختلف هر یک به فراخور موضوع خود و علم مطرح کننده اش نکته های مثبت و منفی بخصوصی دارند. برای خرید کتاب قدرت در درون ماست به لینک موجود مراجعه نمایید.

کتاب هنر استدلال که توسط دیوید کلی نوشته و با ترجمه امیر غلامی انجام شده است.که دارای یازده صفحه می باشد.اثر فوق با جلد شومیز منتشر شده است. هنر استدلال نوشته ای شگفت انگیزی می باشد درمورد مهارت تفکر و اندیشه است . این کتاب واسه ی زمان های منطق و تفکرات انتقادی نوشته شده است.ترجمه کننده ی این اثر پیش از آغاز صحبت ها و بحث های آن مقدمه ای ذکر کرده است که دانش آموز ایرانی در طول زمان تحصیل خویش از کلاس اول دبستان تا آخر و به پایان رساندن دانشگاه مطالب زیادی یاد می گیرند که هیچ وقت به کارشان نمی آیند.واسه ی نمونه به زیادی درسهای عمومی بدون ارتبا و بیهوده و بی مایه ای دقت نمایید که نظام آموزشی ایدئولوژیک حاکم داخل دانشگاه ها به خورد دانشجوها داده و از مهارت های اصولی و عام زندگی و پژوهش و بررسی اندیشه انتقادی است که در خیلی از دانشگاه های کشورهای غربی به طور یک درس عمومی ارائه داده می شود و در این زمانه به آموزش و بسط مهارت های استدلال و اندیشه های منطقی و اندیشه انتقادی پرداخته است. برای خرید کتاب هنر استدلال به لینک موجود مراجعه نمایید.

کتاب فلسفه و اهداف ازدواج که توسط محمود یزدانی نوشته شده است.که دارای سیزده صفحه می باشد.آیا فلسفه ازدواج تنها ارضا نمودن احتیاجات جنسی آدمی می باشد .آیا اگر احتیاجات جنسی نباشد ازدواج نمودن معنایی نخواهد داشت و اگر اهداف ازدواج تنها همین می باشد که بعد از این تمام سفارشات پیامبر اسلام صل الله علیه درباره ی ازدواج و اجرا کردن سنت اسلام واسه ی چه چیزی می باشد.بی تردید فقط قسمت بسیار کمی از ازدواج را تأمین کردن احتیاجات جنسی تشکیل خواهد داد و قسمت بسیار عمده آن را رسیدن و به تکامل و پیشرفت و بقای نسل آدمی تشکیل داده است.دین مبین اسلام به کانون خانواده بهای بسیاری داده است و ازدواج را یک نوع مصونیت واسه ی مرد و زن دانسته به صورتی که فرموده است ایمان آدمی کامل نخواهد شد مگر با ازدواج نمودن. ولی این ازدواج اگر با آگاهی و روشن بینی صورت نگیرد امکان دارد عاقبت سوئی واسه ی هر دو طرف به همراه داشته باشد.در این اثر به صورت مختصر با فلسفه و اهداف ازدواج آشنا می شوید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فلسفه و اهداف ازدواج تماس بگیرید.