دانلود کتاب مثنوی معنوی کلاله خاور

 کم کسیست که با ادبیات پارسی و شعر و عرفان آشنائی داشته باشد و عارف نامی جلال الدین محمد بلخی مشهور بمولانای روم قدس سره سراینده مثنوی را که یکی از بزرگترین نوابغ ایران و درخشنده ترین ستاره فروزان مشرق است نشناسد.
و کمتر کتاب تاریخ و تذکره ایست که از حالات و جذبات مولانا در آن ذکری نشده باشد.

در مقدمه بیشتر چابهای مثنوی ترجمه مختصذی که حاجی زین العابدین مستعلیشاه شروانی در بستان السیاحه خود نگاشته نقل شده است.

و ان خلاصه و عصاره کلیه شروحی است که پیشنیان از احوال این بزرگترین مردان رسیده راه حقیقت نوشته اند.

خوشبختانه در سالهای اخیر سه رساله ذیقیمت در ترجمه حال و تتبع شخصیت مولانا بخامه نویسندگان دانشمند معاصر طبع و نشر شده است

 

 فقط یاد آور میشوم که در قسمت ذیل ما کتاب مثنوی را در 9 قسمت تقسیم نمودیم و بصورت 7 دفتر مجزا و دو بخش فرهنگ لغات و ملحقات مثنوی که در نسخه اصل تمام در یک مجلد در قطع رحلی جای گرفته است.

 

برای خرید کتاب مثنوی معنوی کلاله خاور نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان کتاب مثنوی معنوی کلاله خاور به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

  کتاب مثنوی معنوی کلاله خاور

 

دانلود کتاب مثنوی معنوی کلاله خاور دفتر اول

دانلود کتاب مثنوی معنوی کلاله خاور دفتر دوم

دانلود کتاب مثنوی معنوی کلاله خاور دفتر سوم

دانلود کتاب مثنوی معنوی کلاله خاور دفتر چهارم

دانلود کتاب مثنوی معنوی کلاله خاور دفتر پنجم

دانلود کتاب مثنوی معنوی کلاله خاور دفتر ششم

دانلود کتاب مثنوی معنوی کلاله خاور دفتر هفتم

دانلود فرهنگ لغت مثنوی کلاله خاور


دانلود ملحقات و کشف البیات مثنوی کلاله خاور