دانلود کتاب کاروان در شیوه التفاصیل اثر فریدون توللی

 

 کتاب کاروان در شیوه التفاصیل یکی از ارزنده ترین کتب شعر فریدون توللی است که در سال هزار و سیصد و سی یک بچاپ رسید .

درست 7سال پس از اولین دفتر شعرش یعنی التفاصیل و دو سه پس از دئمین دفتر شعرش رها. پس ما در دفتر شعر سوم فریدون توللی یعنی کاروان با فریدون با تجربه تری روبه رویم.

که شعرهایش رسیده و شیرین است این کتاب در برگیرنده سه بخش است.

بخش اول بیداری . بخش دوم دوری از بردگان سرخ و بخش سوم و اخر یعنی  هنگامه نفت

 

برای خرید کتاب کاروان در شیوه التفاصیل اثر فریدون توللی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب کاروان در شیوه التفاصیل